Strona główna | Cele Fundacji | Formy działania Fundacji | Współpraca z innymi organizacjami | Kontakt

Fundacja Amon - Re ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii

CZYTAJ WIĘCEJ

cmpname

Informacje wstępne

Fundacja Amon – Re prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000339021.

Fundacja oznaczona jest numerem identyfikacji podatkowej NIP 1132778926 oraz numerem identyfikacji statystycznej REGON 142045863.

© 2009 - 2013 Fundacja Amon - Re